Firmamız her türlü şirket etkinliklerini küresel çevrenin korunması sorumluluğu içerisinde gerçekleştirmenin tam bilincindedir.

İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak hizmetlerimizin tüm aşamalarında kalite, çevre ve emniyet kurallarına ilgili kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak tam manası ile uymak,

İş yaptığımız kurumlara, taşeronlarımıza, diğer müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak ve  çevresel verim ve kaliteyi geliştirmek için işveren, devlet kuruluşları, araştırma enstitüleri ve halkla işbirliği yapmak,

Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü artırmak,

Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile kalitede sürekliliği sağlamak,

Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmet kalitesine yansıtmak,

Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutmak ve yüksek motivasyon sağlamak,

Tüm birimlerimizdeki çalışmaları çevre koruma bilinci ile sürdürmek,

 

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR.

loading